CV
Utgivelser
Fotoalbum
June og Hanne
Bryllup
Lyd
English
Kontakt
Sang
Tangenter
Sangpedagog
Pianolærer
Dirigent
Komponist
 
Utgivelser

 

KJÆRLIGHET & VILJE
Sangbok med tilhørende CD

24 nye sanger til tekster av Tone Marie Roren og melodier av June Baarøy Myhrstad.

Stykkene har forskjellig musikalske uttrykk som grenser mot vise, folkevise og jazz.

Tekstene handler om kjærlighet, slik den kommer til uttrykk mellom mennesker. De handler også om å kjenne seg liten og behøve trøst, og om å kjenne seg sterk og glad og en smule fantastisk. Mest av alt handler de om lengselen mot selve kjærlighetens vesen. En kjærlighet som er større enn alt, som er Alt, og som vi fødes av og dør inn i.

"I en hverdag hvor vi lever med dystre nyhetsbilder tett innpå, ønsker vi å tilføre noe som løfter; medfølelse, omtanke, lys, håp. Vi tror at det som gis oppmerksomhet vokser. Evnen til kjærlighet må øves. Til det trengs også vilje. For oss er derfor de viktigste ingrediensene i et godt liv nettopp kjærlighet og vilje."
(Tone Marie Roren og June Baarøy Myhrstad)

Pris: kr 249,-
Bestilling sendes: ub@mhf.no
Eller klikk her: http://musikk-huset.no/no/Product/Details/196221/Kj%C3%A6rlighet-og-vilje-
Den kan også kjøpes i alle landets bokhandlere.

 

TRYGT PÅ HIMMELPUTE
24 sanger midt imellom.
Sangbok for barn med tilhørende CD.

Denne boken er resultatet av et fruktbart samarbeid mellom musiker og komponist June Baarøy Myhrstad og forfatter Tone Marie Roren. De sier:
"Disse sangene er skrevet i kjærlighet til barnet, barnet der ute og barnet i oss selv. Sangene springer ut fra stedet der disse to møtes. Derfor er de verken tradisjonelle barnesanger eller utpregede voksensanger. De er noe midt imellom, akkurat slik vi vil at de skal være."

Boken er illustrert av billedkunstner Bjørg Thorhallsdottir, og passer både på et fang og et piano...

Unn deg selv og noen du er glad i denne vakre gaven!

Pris: kr 249,-
Bestilling sendes: ub@mhf.no
eller klikk her: http://musikk-huset.no/shopexd.asp?id=1908
Den kan også kjøpes i alle landets bokhandlere.

 

Følgende utgivelser er tilgjengelig på www.cantando.com:

Voggesong
Tekst: Åse Marie Nesse. Musikk: June Merete Baarøy.

Advent er her nå for sang og piano.
Tekst og musikk: June Merete Baarøy.

Kringlevrider Bollesen - For barnekor, tostemt, med rap.
Tekst: Alf Prøysen. Musikk/arr.: June Merete Baarøy.

Fader vår
a) for tostemt sang og piano. Komponist: June Merete Baarøy
b) for sang og piano. Komponist: June Merete Baarøy